Rotokompaktory to nowoczesne prasy do makulatury, które zagęszczają odpady i surowce wtórne do worka foliowego lub do małego kontenera. Stanowią zatem w szeregu maszyn do recyklingu idealną alternatywę do belownic oraz uzupełnienie do prasokontenerów, ponieważ zagęszczają odpady bezpośrednio w miejscu ich powstania.

Do zagęszczania w plastikowych workach

prasokontenery

PS 1400-E

Do zagęszczania w pojemnikach

prasokontenery

APS 800 / APS 1100

 

Copyright: Legun Trading Company

tel.: +48-33-8126935
mob.: +48-721943736
email: biuro@bergmann-polska.pl

maszyny do recyklingu