Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas marcowych targów opakowań w Warszawie.

PTAK WARSAW EXPO

Jedna z naszych maszyn do kompresji odpadów - Rotokompaktor spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów z bardzo wielu branż.

Efekt jej pracy, prawie półtonowa belka z kartonu była prezentowana na stoisku, co było najlepszą rekomendacją dla tego urządzenia.

 

 

Copyright: Legun Trading Company

tel.: +48-33-8126935
mob.: +48-721943736
email: biuro@bergmann-polska.pl

maszyny do recyklingu