Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas marcowych targów opakowań w Warszawie.

PTAK WARSAW EXPO

Jedna z naszych maszyn do kompresji odpadów - Rotokompaktor spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów z bardzo wielu branż.

Efekt jej pracy, prawie półtonowa belka z kartonu była prezentowana na stoisku, co było najlepszą rekomendacją dla tego urządzenia.